Recommend DOCdoc search for "historiku i matematikes" (Page 1 of about 12 results)

Advertisement

Adnan Abrashi-NANDA.doc

HISTORIKU I PARATHËNIES. Ekzistimi i fenomenit të parathënies lidhet me njohurinë e ekzistimit të vetë njeriut. Historia njerëzore e të gjitha kohëve është ...  

www.uegen.com.doc

Makina llogaritese, kompjuteri, historiku Dhjetor 131 ... Vetëveprimtari për gjetjen e mënyrave të ndryshme në zbatimin e matematikes në praktikë ...  

2 - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët Mustafa Bakiu.doc

Historiku i shkollës. 1.8.1.Historiku- retropsektiva e shkurtër e shkollës. 1.9. Koncepcioni i shkollës . Shkolla fillore e mesme e ulët “ Mustafa Bakiu” në ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • 2 - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët Mustafa Bakiu

  Historiku i shkollës. 1.8.1.Historiku- retropsektiva e shkurtër e shkollës. 1.9. Koncepcioni i shkollës . Shkolla fillore e mesme e ulët “ Mustafa Bakiu” në ...

  shfmmustafabakiu.weebly.com/uploads/2/6/7/2/2672718/programi...
 • Akademik Jashar Rexepagiq

  Shih: Fletë nga historiku i shkollës sonë, Tiranë 1963, f.23-24. Sami Frashëri, vepra 2, Dituria, Tiranë 1988, f.76-77.

  www.iranalbania.ir/files/document/14647/003_OPUSI DHE...
 • SHKOLLA E MESME TEKNIKE - Faqja Zyrtare Sh.m.e "Gjin …

  Historiku i SH .M.E.”Gjin Gazulli ... I shkencave mat.nat. matematikë Matematikë 21 18 Suzana Xhafa 28.02.1976 SH.L.P e Matematikës arsimtar I matematikes ...

  www.gjingazulli.org/wp-content/uploads/2013/02/vRaporti-i-fundit-i...
 • kk.rks-gov.net

  ... sociale në Klinë, sistemimi, valorizimi dhe ruajtja. Vendosja e tyre në kutia arkivore, përshkrimi i dosjeve dhe historiku i tyre.

  kk.rks-gov.net/kline/getattachment/eb0401e3-11b8-42a5-937c-469f4c...