Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,700 results)

Advertisement

Jak wspomniałam w rozmowie artykuł na temat.doc

Arkusz samooceny pracy nauczyciela. Jest to sposobność oceny swojej pracy po głębokiej autorefleksji i autoanalizie ...  Down

kandydat.us.edu.pl.doc

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Punkt I - wypełnia Pracownik. Punkt I - wypełnia nauczyciel akademicki . Sprawozdanie nauczyciela ...  Down

Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr.doc

Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr

  Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz

  www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/...pracy_wlasnej_nauczyciela2013.doc
 • bip.zsp2-nitki.pl

  Otrzymanie dobrej oceny pracy nauczyciela jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na dyrektora szkoły. 3.

  bip.zsp2-nitki.pl/...i-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela&start=20
 • www.katechizacja.diecezja.torun.pl

  to określa, że oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel. Gdy natomiast nauczyciel uzupełniania tygodniowy, ...

  www.katechizacja.diecezja.torun.pl/.../186/ocena_pracy_nauczyciela.doc
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 2 listopada 2000 r. (poz. 1066) KARTA OCENY PRACY. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły

  www.edukacja.katowice.pl/materialy/dyrektor/zal_2_list.doc
 • oficynalex.pl

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1538) KARTA OCENY PRACY. 1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły)

  oficynalex.pl/zalacznik.doc
 • www.gimmaczekjaworze.pl

  Karta oceny pracy nauczyciela. Imię i nazwisko: Wychowawstwo, inne funkcje: Zajęcia dodatkowe: Osiągnięcia dydaktyczne. Praca wychowawcza. Zadania podjęte z ...

  www.gimmaczekjaworze.pl/upload/Karta%20samooceny%20pracy%20...
 • KARTA NAUCZYCIELA - Aktualności - Katechetyka w KUL - …

  ... w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w ... Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w ...

  www.katechetyka.eu/files/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym.doc
 • ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ NAUCZYCIELA …

  Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w ... Komisja Oceniająca Wydziału/Uczelni przed przystąpieniem do oceny pracy nauczyciela:

  www.up.lublin.pl/files/pracownicy/druki/arkusz__oceny__punktowej...
 • www.kuratorium.waw.pl

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ...

  www.kuratorium.waw.pl/files/f-312-2-ocena_nauczyciela.doc
 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - Szkoła Podstawowa …

  Najogólniejszym kryterium oceny pracy nauczyciela jest zakres i stopień przygotowania uczniów do życia i pracy w społeczeństwie, ...

  www.szpnr1.home.pl/szkolenie3rp.doc