Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,800 results)

Advertisement

Ranking szkół średnich 2005.doc

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego ...  Down

Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr.doc

Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz ...  Down

kandydat.us.edu.pl.doc

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Punkt I - wypełnia Pracownik. Punkt I - wypełnia nauczyciel akademicki . Sprawozdanie nauczyciela ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • kandydat.us.edu.pl

  KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Punkt I - wypełnia Pracownik. Punkt I - wypełnia nauczyciel akademicki . Sprawozdanie nauczyciela

  kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/SKK/...
 • Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane ...

  Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora ...

  www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela...
 • bip.zsp2-nitki.pl

  Otrzymanie dobrej oceny pracy nauczyciela jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na dyrektora szkoły. 3.

  bip.zsp2-nitki.pl/...i-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela&start=20
 • KARTA NAUCZYCIELA - Aktualności - Katechetyka w KUL - …

  ... w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w ... Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w ...

  www.katechetyka.eu/files/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym.doc
 • oficynalex.pl

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1538) KARTA OCENY PRACY. 1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły)

  oficynalex.pl/zalacznik.doc
 • www.gimmaczekjaworze.pl

  Karta oceny pracy nauczyciela. Imię i nazwisko: Wychowawstwo, inne funkcje: Zajęcia dodatkowe: Osiągnięcia dydaktyczne. Praca wychowawcza. Zadania podjęte z ...

  www.gimmaczekjaworze.pl/upload/Karta%20samooceny%20pracy%20...
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2012

  Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, zgodnie z rozporządzeniem, ...

  gmina.malczyce.sisco.info/download/File/ZARZ%20-%20OCENA%20...
 • Zarządzenie nr 1/2014

  Rozporządzenie MEN z dn. 31.12.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2012, poz. 1538)

  sp-kurow.pl/static/docs/aktualnosci/REGULAMIN%20...
 • ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ NAUCZYCIELA …

  Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w ... Komisja Oceniająca Wydziału/Uczelni przed przystąpieniem do oceny pracy nauczyciela:

  www.up.lublin.pl/files/pracownicy/druki/arkusz__oceny__punktowej...
 • www.kuratorium.waw.pl

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ...

  www.kuratorium.waw.pl/files/f-312-2-ocena_nauczyciela.doc