Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,700 results)

Advertisement

ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ NAUCZYCIELA.doc

Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w ... Komisja Oceniająca Wydziału/Uczelni przed przystąpieniem do oceny pracy nauczyciela: ...  Down

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.doc

Rok rozpoczęcia pracy w UP: _____ Rok mianowania na obecne stanowisko:_____ Znajomość języków obcych: ... ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ...  Down

bip.zsp2-nitki.pl.doc

Otrzymanie dobrej oceny pracy nauczyciela jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na dyrektora szkoły. 3 ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • bip.zsp2-nitki.pl

  Otrzymanie dobrej oceny pracy nauczyciela jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na dyrektora szkoły. 3.

  bip.zsp2-nitki.pl/...i-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela&start=20
 • Dydaktyczna rola oceny i oceniania - Edukator - serwis ...

  Rola oceniania i oceny w procesie dydaktycznym. Ocenianie jest zapewne najniewdzięczniejszą stroną pracy nauczyciela.

  www.edukator.org.pl/2003b/ocenianie/praca.doc
 • oficynalex.pl

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1538) KARTA OCENY PRACY. 1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły)

  oficynalex.pl/zalacznik.doc
 • katecheza.diecezja.siedlce.pl

  Karta Nauczyciela zobowiązała Ministra Edukacji i innych ministrów, do określenia kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, ...

  katecheza.diecezja.siedlce.pl/userfiles/3/File/2011/Ocena%20pracy...
 • Załącznik nr 1 - BIP Urząd Miejski Sosnowiec - Strona ...

  Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej Sosnowiec, 01.09.2009r. Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki ...

  www.bip.um.sosnowiec.pl/plik.php?id=24187
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 2 listopada 2000 r. (poz. 1066) KARTA OCENY PRACY. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły

  www.edukacja.katowice.pl/materialy/dyrektor/zal_2_list.doc
 • Zarządzenie nr 1/2014

  Rozporządzenie MEN z dn. 31.12.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2012, poz. 1538)

  sp-kurow.pl/static/docs/aktualnosci/REGULAMIN%20...
 • www.kuratorium.waw.pl

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ...

  www.kuratorium.waw.pl/files/f-317-2-ocena_nauczyciela.doc
 • KARTA NAUCZYCIELA - Aktualności - Katechetyka w KUL - …

  ... w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w ... Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w ...

  www.katechetyka.eu/files/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym.doc
 • Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr

  Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz

  www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/...pracy_wlasnej_nauczyciela2013.doc