Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,700 results)

Advertisement

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.doc

Rok rozpoczęcia pracy w UP: _____ Rok mianowania na obecne stanowisko:_____ Znajomość języków obcych: ... ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ...  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Rektora UŚ z dnia.doc

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. I. Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. w okresie od ...  

www.zsug.pl.doc

w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie „Regulaminu przeprowadzania oceny pracy nauczyciela . w Zespole Szkół ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • www.zsug.pl

  w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie „Regulaminu przeprowadzania oceny pracy nauczyciela . w Zespole Szkół …

  www.zsug.pl/bip/pliki_do_pobrania/5/zarzadzenie_K.doc
 • zspszlachta.eurobip.pl

  Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora ...

  zspszlachta.eurobip.pl/...dotyczaca-oceny-pracy-nauczyciela.doc
 • www.pspkalinowo.szkolnastrona.pl

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) ...

  www.pspkalinowo.szkolnastrona.pl/download.php?f=regulamin...
 • Numer procedury: A- 10

  Numer procedury: A- 16. Tytuł procedury: PROCEDURA. OCENY PRACY NAUCZYCIELA . w ZESPOLE SZKÓŁ w STOŁPIU. wprowadzona na podstawie. Zarządzenia …

  www.stolpie.republika.pl/A-16%20Procedura%20OCENY%20PRACY%20...
 • WKWiO- /10 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

  ws. dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki ... z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, ...

  www.ko.poznan.pl/pub/ftp/ocena_pracy_dyr/Ocena_pracy_dyrektora...
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Dyrektor uzyskuje informacji o pracy nauczyciela w trakcie prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

  zso2wejherowo.biposwiata.pl/files/sites/46032/wiadomosci/147002/...
 • Imię i nazwisko ucznia……………………………

  UZASADNIENIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ. ... motywowanie uczniów do bardziej systematycznej pracy; częste kontakty nauczyciela z wychowawcą klasy;

  gimujazd.pl/materialy/uzasadnienie%20oceny%20niedostatecznej.doc
 • I

  odwołaniu – rozumie się przez to odwołanie od oceny pracy wniesione przez nauczyciela, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do Wielkopolskiego Kuratora …

  www.ko.poznan.pl/pub/ftp/pragmatyka/2013_procedura...
 • Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane ...

  W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora, wykaz osób zaplanowanych do oceny dyrektor szkoły może przedstawić:

  www.pgrogolin.pl/.../2013_2014/Procedura_oceny_pracy_nauczycieli.doc
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU …

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU OCENY PRACY DYREKTORA ... 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

  archiwum.bip.nadarzyn.pl/.../PROCEDURA_OCENY.doc...