Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,700 results)

Advertisement

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA - Uniwersytet Warmińsko.doc

Wytyczne służące zaopiniowaniu oceny działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego na Wydziale Humanistycznym - minimalne wymagania dla ...  

zspszlachta.eurobip.pl.doc

Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora ...  

Praca nauczyciela – praca u źródeł kryje w sobie.doc

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor i może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego. Nauczyciel ma prawo do zapoznania się z projektem oceny o do ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • Praca nauczyciela – praca u źródeł kryje w sobie ...

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor i może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego. Nauczyciel ma prawo do zapoznania się z projektem oceny o do ...

  www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc
 • katecheza.diecezja.siedlce.pl

  Karta Nauczyciela zobowiązała Ministra Edukacji i innych ministrów, do określenia kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, ...

  katecheza.diecezja.siedlce.pl/userfiles/3/File/2011/Ocena%20pracy...
 • oficynalex.pl

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1538) KARTA OCENY PRACY. 1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły)

  oficynalex.pl/zalacznik.doc
 • Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr

  Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz

  www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/...pracy_wlasnej_nauczyciela2013.doc
 • ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła …

  Przekazanie karty oceny pracy nauczyciela podmiotowi wnioskującemu o ocenę. Wpięcie karty oceny pracy w akta osobowe. Dokumenty związane z procedurą:

  www.sp1zolynia.pl/pliki/organizacja_nadzoru_pedagogicznego.doc
 • STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

  Ustala cele do pracy z uczniem. Formułuje kryteria oceny pracy ucznia. ... STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO Author: Asia Last …

  szkola.tbg.net.pl/GIM/Teksty_i_dokumenty/Nowe%20...
 • ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

  Rok rozpoczęcia pracy w UP: _____ Rok mianowania na obecne stanowisko:_____ Znajomość języków obcych: ... ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.

  goose.up.poznan.pl/pliki/dokumenty/arkusz-oceny-nauczyciela...
 • Załącznik nr 1 - BIP Urząd Miejski Sosnowiec - Strona ...

  Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej Sosnowiec, 01.09.2009r. Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki ...

  www.bip.um.sosnowiec.pl/plik.php?id=24187
 • Ranking szkół średnich 2005

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje się z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego ...

  zs2.jastrzebie.pl/dokumenty/regulaminnagrod.doc
 • W związku z dokonywaną oceną Pani/Pana pracy proszę o ...

  arkusza diagnostycznego w zakresie niżej wymienionych obszarów z ostatnich 5 lat pracy. ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA 1 Imię i nazwisko nauczyciela

  www.zsjanowiec.org.pl/Arkusz_samooceny.doc