Recommend DOC doc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 30,700 results)

Advertisement

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU.doc

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU OCENY PRACY DYREKTORA ... 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ...  Down

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie.doc

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Dyrektor uzyskuje informacji o pracy nauczyciela w trakcie prowadzenia nadzoru pedagogicznego ...  Down

www.prus.edu.pl.doc

SAMOOCENA NAUCZYCIELA. arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. Lp. Kryteria oceny Uzasadnienie – dowody potwierdzające spełnienie ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • www.prus.edu.pl

  SAMOOCENA NAUCZYCIELA. arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. Lp. Kryteria oceny Uzasadnienie – dowody potwierdzające spełnienie …

  www.prus.edu.pl/download/files/robert/File/nauczyciele/dokumenty/...
 • www.sp21.elblag.com.pl

  Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki.

  www.sp21.elblag.com.pl/dokumenty/081209Ocena%20nauczyciela.doc
 • kandydat.us.edu.pl

  KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Punkt I - wypełnia Pracownik. Punkt I - wypełnia nauczyciel akademicki . Sprawozdanie nauczyciela

  kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/SKK/...
 • Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane ...

  Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora ...

  www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela...
 • Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr

  Arkusz oceny pracy własnej nauczyciela rok szkolny - ……………………. ... Ocena pracy własnej nauczyciela- semestr Author: Borkowski Grzegorz

  www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/...pracy_wlasnej_nauczyciela2013.doc
 • ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ NAUCZYCIELA …

  Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w ... Komisja Oceniająca Wydziału/Uczelni przed przystąpieniem do oceny pracy nauczyciela:

  www.up.lublin.pl/files/pracownicy/druki/arkusz__oceny__punktowej...
 • KARTA NAUCZYCIELA - Aktualności - Katechetyka w KUL - …

  ... w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w ... Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w ...

  www.katechetyka.eu/files/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym.doc
 • bip.zsp2-nitki.pl

  Otrzymanie dobrej oceny pracy nauczyciela jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na dyrektora szkoły. 3.

  bip.zsp2-nitki.pl/...i-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela&start=20
 • www.ko.poznan.pl

  Plan pracy nauczyciela przedszkola. Strategia planowania Kryteria oceny planu. Poprawność merytoryczna i metodyczna. Uwzględnienie wszystkich obszarów …

  www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/...pracy_nauczyciela.doc
 • www.pspkalinowo.szkolnastrona.pl

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) ...

  www.pspkalinowo.szkolnastrona.pl/download.php?f=regulamin...