Recommend DOCdoc search for "oceny pracy nauczyciela" (Page 8 of about 14,000 results)

Advertisement

6.doc

Część gromadzonych informacji może zostać wykorzystana do oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego ...  

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.doc

Rok rozpoczęcia pracy w UP: _____ Rok mianowania na obecne stanowisko:_____ Znajomość języków obcych: ... ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ...  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU.doc

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU OCENY PRACY DYREKTORA ... 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU …

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU OCENY PRACY DYREKTORA ... 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

  archiwum.bip.nadarzyn.pl/.../PROCEDURA_OCENY.doc...
 • www.zsug.pl

  w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie „Regulaminu przeprowadzania oceny pracy nauczyciela . w Zespole Szkół …

  www.zsug.pl/bip/pliki_do_pobrania/5/zarzadzenie_K.doc
 • www.spglinki.pl

  ry oceny pracy nauczyciela . w Szkole Podstawowej w Glinkach § 1. Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz.674 .

  www.spglinki.pl/UserFiles/File/Zarządzenie%2004%2054%202014%20z...
 • l

  Ocena pracy nauczyciela w świetle prawa oświatowego. Obszary oceny. Arkusz do samooceny nauczyciela. Kryteria na poszczególne oceny. Czas trwania: 6 godz. …

  www.nce.malopolska.pl/download/Kryteria%20oceny%20...
 • STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

  Ustala cele do pracy z uczniem. Formułuje kryteria oceny pracy ucznia. ... STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO Author: Asia Last …

  szkola.tbg.net.pl/GIM/Teksty_i_dokumenty/Nowe%20...
 • katecheza.diecezja.siedlce.pl

  Karta Nauczyciela zobowiązała Ministra Edukacji i innych ministrów, do określenia kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, ...

  katecheza.diecezja.siedlce.pl/userfiles/3/File/2011/Ocena%20pracy...
 • Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr

  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela ... oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny ...

  golina.pl/zasoby/files/zarzadzenia_burmistrza/2015/21/zarzadzenie...
 • Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej ...

  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Rektora UŚ z dnia 18 marca 2009 r. KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. I. Sprawozdanie z działalności naukowej ...

  www.inpidz.us.edu.pl/doc/pracownik/karta%20oceny%20pracy%20...
 • Załącznik nr 1

  - stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, - stażu pracy, ... z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego ...

  ugkuczbork.pl/wp-content/uploads/2015/05/konkurs-Zielona-Go...
 • KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

  KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA. W GIMNAZJUM NR 2 W OŁAWIE. 1 . Title: KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Author: SZKOŁA Last modified by: …

  www.bip.g2.olawa.ig.pl/uploads/60/Kryteria_oceny_pracy_nauczyciela...