Recommend DOCdoc search for "suruhanjaya perkhidmatan awam spa" (Page 8 of about 32 results)

Advertisement

www.eghrmis.gov.my.doc

Untuk maksud ini, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Sains, ... pengambilan hendaklah melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awarn (SPA) ...  

PERNYATAAN AM.doc

Pecahan Kepala dan Kod Bidang Bidang Perkhidmatan ... kekacauan awam , mogok, kebakaran ... PTJ IDFR adalah termasuk dalam kategori agensi naik taraf/peluasan SPA ...  

PEMARKAHAN PENGAUDTAN PENGURUSAN KEWANGAN.doc

Senaraikan nama pegawai yang diamanahkan untuk menyimpan wang awam, ... /Suruhanjaya Pencegah ... jawatan dengan memohon kepada KSU/SPA/Ketua Perkhidmatan ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc