Recommend DOC doc search for "tcvn6909" (Page 1 of about 9 results)

Advertisement

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...  Down

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...  Down

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ ...

  Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính.

  phienbancu.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban//File14053.doc
 • wdh.gddt.thangbinh.gov.vn

  Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần Slide. - Lựa chọn nâng cao:

  wdh.gddt.thangbinh.gov.vn/folder_upload//f141...
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước sử dụng bộ mã ký tự tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001 (Unicode). Mã hóa file báo cáo.

  www.sbv.gov.vn/portal/cs/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=393522&...
 • UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

  ... phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt, kiểu phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909:2001. ...

  www.phuocson.edu.vn/images/stories/QUANLYFILE/QUY...
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  - Bộ chữ tiếng Việt UNICODE theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001 được sử dụng thống nhất trong nội dung các tệp báo cáo thông tin tín dụng.

  www.cicb.vn/media/duthao16102013.doc