Recommend DOCdoc search for "tcvn6909" (Page 1 of about 10 results)

Advertisement

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...  

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU THAM GIA ĐẤU THẦU.doc

DATE: October 2004. PROJECT: UNDP Project VIE/97/002 – Support to Disaster Management System in Vietnam. SUBJECT: Request for Proposal for Emergency ...  

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ ...

  Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính.

  phienbancu.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban//File14053.doc
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  - Bộ chữ tiếng Việt UNICODE theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001 được sử dụng thống nhất trong nội dung các tệp báo cáo thông tin tín dụng.

  www.cicb.vn/media/duthao16102013.doc
 • BỘ TƯ PHÁP

  ... phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909: 2001. ...

  datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/...
 • UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

  ... phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt, kiểu phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909:2001. ...

  www.phuocson.edu.vn/images/stories/QUANLYFILE/QUY...