Recommend DOCdoc search for "tcvn6909" (Page 1 of about 10 results)

Advertisement

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần bảng tính ...  

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU THAM GIA ĐẤU THẦU.doc

DATE: October 2004. PROJECT: UNDP Project VIE/97/002 – Support to Disaster Management System in Vietnam. SUBJECT: Request for Proposal for Emergency ...  

wdh.gddt.thangbinh.gov.vn.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần Slide. - Lựa chọn nâng cao: ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
 • wdh.gddt.thangbinh.gov.vn

  Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần Slide. - Lựa chọn nâng cao:

  wdh.gddt.thangbinh.gov.vn/folder_upload//f141...
 • BỘ TƯ PHÁP - Website Sở Giao Thông Vận Tải ...

  ... phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909: 2001. ...

  sgtvt.danang.gov.vn/vbpq/252011TT-BTP-22022012_QuyDinhVeTheThucKy...
 • UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

  ... phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt, kiểu phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909:2001. ...

  www.phuocson.edu.vn/images/stories/QUANLYFILE/QUY...
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Báo cáo sử dụng bộ mã ký tự tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001 (Unicode). Mã hóa file báo cáo.

  www.sbv.gov.vn/portal/cs/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=393517&...