Recommend DOCdoc search for "tcvn6909" (Page 1 of about 6 results)

Advertisement

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU THAM GIA ĐẤU THẦU.doc

Each 1.2 Database software supporting Unicode font TCVN6909:2001 for the Vietnamese language (See attached specification) Each 1.3 Others software ...  

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ Office 2003.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần văn bản ...  

Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ Office 2003.doc

Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần văn bản ...   Down

Advertisement
Related Search
More doc
  • Cài đặt phầm mềm đối với máy tính cài bộ Office 2003

    Thường sử dụng bảng mã Tcvn6909:2001 Pre Compound. - Phạm vi chuyển đổi: chuyển đổi toàn bộ hay một phần văn bản.

    phienbancu.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban//File14053.doc
  • BỘ TƯ PHÁP

    ... phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909: 2001. ...

    sgtvt.danang.gov.vn/vbpq/252011TT-BTP-22022012_Quy...