Recommend PDFpdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 41 results)

Advertisement

A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B.pdf

parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. ... referat pe baza tematicii parcurse, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice ... Read  Down

FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă.pdf

Modele teoretice ale managementului clasei (Dreikurs, Glasser, Kounin, Gordon etc.) Prelegere interactivă Rolurile manageriale ale cadrului didactic Referat ...Read  Down

i al institu ţiilor colare ş - Facultatea de Stiinte ale.pdf

Managementul clasei de elevi – conceptualizare şi argumentare. Perspective de ... referat, eseu, portofoliu, proiect) 20 % - alte activit ăţi ... Read  Down

Advertisement
Related Search
More pdf