Recommend PDFpdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 68 results)

Advertisement

Managementul clasei de elevi- sinteza.pdf

Managementul clasei de elevi”, ed. Polirom, 2006). Managementul clasei nu se confundă cu didactica specialităŃii care te învaŃă cum să predai o anumită ...  

A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B.pdf

parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. ... referat pe baza tematicii parcurse, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice ...  

FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă ăă ş.pdf

2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei de elevi şi a institu iilor incluzive ... Managementului clasei de elevi Prelegere interactiv ă ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf