Recommend PDF pdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 39 results)

Advertisement

A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B.pdf

parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. ... referat pe baza tematicii parcurse, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice ...  Down

FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă.pdf

Popenici, Ş., (2008), Managementul clasei de elevi pentru elevii cu ADHD ... Rolurile manageriale ale cadrului didactic Referat Expunere a concluziilor, ...  Down

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI LITERE.pdf

de Inginerie 010 Referat+scris . 6. Managementul clasei de elevi-633-AP, ŞT. EC. Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Lect. univ. dr. Cojocaru Maria . 19.06.2014 ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI LITERE

  de Inginerie 010 Referat+scris . 6. Managementul clasei de elevi-633-AP, ŞT. EC. Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Lect. univ. dr. Cojocaru Maria . 19.06.2014 .

  www.utgjiu.ro/dppd/docs/2014/PROGRAMARE_CV_EX_SEM_II.pdf
 • Formular cod F1-42-02 FISA DISCIPLINA UNIVERSITATEA …

  şi managementul clasei de elevi. ... PROGRAMA ANALITICĂ a cursului de MANAGEMENTUL ORGANIZAłIEI ŞCOLARE Nr. ... Referat pe baza tematicii …

  dppdpitesti.ro/resurse/Fisa_disciplinei_Managementul_organizatiei...
 • MASTERAT ANUL II Managementul Organiza ANUL …

  MANAGEMENTUL CLASEI LA EDUCAŢIE FIZIC ... (al doilea referat), anul curent În funcţie de calitatea ... Manevrarea şi conducerea colectivului de elevi în lecţia ...

  www.prodea.ro/files/cerinte%20MOAS.pdf
 • Raport asupra activitatii educative desfasurate in anul ...

  Managementul clasei de elevi” –referat+ masa rotunda avand ca obiectiv ... 6. “Modalitati de comunicare profesor-elev” –referat + masa rotunda 7.

  educativpgm.files.wordpress.com/2013/10/scoala-gimnaziala-valea...
 • D METODICA PREDĂRII MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ...

  Documente utilizate in managementul clasei de elevi: planul activităţii ... portofoliul (individual): referat pe o temă care va fi stabilită de comun acord cu

  www.psih.uaic.ro/activ/I_licenta/programe/2007/fise_pipp_3.pdf
 • MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI NONFORMALE - …

  bibliogrfia necesarĂ pentru a dez volta schema de mai sus! referat: ... elemente de management • managementul ... • organizarea clasei de elevi

  www12.tuiasi.ro/users/58/men.pdf