Recommend PDFpdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 70 results)

Advertisement

Managementul clasei de elevi- sinteza.pdf

Managementul clasei de elevi”, ed. Polirom, 2006). Managementul clasei nu se confundă cu didactica specialităŃii care te învaŃă cum să predai o anumită ...  

Managementul clasei de elevi.pdf

Conf. dr. Prodea Cosmin www.prodea.ro Asist. drd. Văidăhăzan Remus Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO-400029 ...  

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI.pdf

universitatea “babeŞ-bolyai” cluj-napoca facultatea de psihologie Şi ŞtiinŢe ale educaŢiei departamentul pentru pregĂtirea personalului didactic ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

  universitatea “babeŞ-bolyai” cluj-napoca facultatea de psihologie Şi ŞtiinŢe ale educaŢiei departamentul pentru pregĂtirea personalului didactic

  www.prodea.ro/files/grila de evaluare a referatului - ...
 • A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B. …

  parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. ... referat pe baza tematicii parcurse, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice

  dppdpitesti.ro/resurse/Fisa_disciplina_Manag_clasei_de_elevi.pdf
 • i al institu ţiilor colare ş

  PROGRAMA ANALITICA Aprobat, Consiliul Facult ăţii ..... din data de ………….……. Denumirea disciplinei Managementul clasei şi al institu ţiilor colare

  fsed.usv.ro/pdf/PA/Managementul_clasei.pdf
 • FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă ăă ş

  Popenici, Ş., (2008), Managementul clasei de elevi pentru elevii cu ADHD ... Rolurile manageriale ale cadrului didactic Referat Expunere a concluziilor,

  psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR...