Recommend PDFpdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 48 results)

Advertisement

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI.pdf

universitatea “babeŞ-bolyai” cluj-napoca facultatea de psihologie Şi ŞtiinŢe ale educaŢiei departamentul pentru pregĂtirea personalului didactic ...  

A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B.pdf

parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. Verificarea capacităŃii studenŃilor de a utiliza principalele metode de studiere ...  

FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă.pdf

Managementului clasei de elevi Prelegere interactiv ă Clasa de elevi ca microgrup psihosocial Dezbatere ... (2007), Managementul clasei de elevi: ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă ...

  Managementului clasei de elevi Prelegere interactiv ă Clasa de elevi ca microgrup psihosocial Dezbatere ... (2007), Managementul clasei de elevi: ...

  psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR...
 • i al institu ţiilor colare ş

  Resurse educa ţionale implicate în managementul clasei de elevi (2 ore) 2. Dimensiunile managementului clasei: dimensiunea ergonomic ă, dimensiunea

  fsed.usv.ro/pdf/PA/Managementul_clasei.pdf
 • D METODICA PREDĂRII MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ...

  Documente utilizate in managementul clasei de elevi: ... a clasei de elevi ; ... referat pe o temă care va fi stabilită de comun acord cu

  www.psih.uaic.ro/activ/I_licenta/programe/2007/fise_pipp_3.pdf
 • MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI NONFORMALE - …

  bibliogrfia necesarĂ pentru a dez volta schema de mai sus! referat: ... elemente de management • managementul ... • organizarea clasei de elevi

  www12.tuiasi.ro/users/58/men.pdf