Recommend PDFpdf search for "managementul clasei de elevi referat" (Page 1 of about 46 results)

Advertisement

A. BENEFICIAR I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI II. B.pdf

parcurgerea disciplinei Managementul clasei de elevi 2. ... referat pe baza tematicii parcurse, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice ...  Down

FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program ăă ş Ş ă.pdf

Popenici, Ş., (2008), Managementul clasei de elevi pentru elevii cu ADHD ... Rolurile manageriale ale cadrului didactic Referat Expunere a concluziilor, ...  Down

Raport asupra activitatii educative desfasurate in anul.pdf

Managementul clasei de elevi” –referat+ masa rotunda avand ca obiectiv ... 6. “Modalitati de comunicare profesor-elev” –referat + masa rotunda 7 ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • Raport asupra activitatii educative desfasurate in anul ...

  Managementul clasei de elevi” –referat+ masa rotunda avand ca obiectiv ... 6. “Modalitati de comunicare profesor-elev” –referat + masa rotunda 7.

  educativpgm.files.wordpress.com/2013/10/scoala-gimnaziala-valea...
 • FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI LITERE

  Managementul clasei de elevi-631-Ing, 632-EFS, KT, DREPT, ... 19.06.2014 . 10,00 ; Facultatea de Inginerie 010 Referat+scris . 6. Managementul clasei de elevi-633 …

  www.utgjiu.ro/dppd/docs/2014/PROGRAMARE_CV_EX_SEM_II.pdf
 • Referinţe bibliografice sun preluate din cele doua surse web

  http://www.scribd.com/doc/32517128/Managementul-Clasei-de-Elevi Nota finala 2 ... 4 referat grave carente de redactare si in modul de citare Nota finala 6 37.

  www.comunicareonline.ro/?sn=userArea&zid=2&fid=4270
 • Formular cod F1-42-02 FISA DISCIPLINA UNIVERSITATEA …

  şi managementul clasei de elevi. V.OBIECTIVELE DISCIPLINEI: ... Referat pe baza tematicii recomandate, prin consultarea a cel puŃin 3 surse bibliografice

  dppdpitesti.ro/resurse/Fisa_disciplinei_Managementul_organizatiei...