Recommend PDF pdf search for "valyuta az" (Page 1 of about 1,130 results)

Advertisement

ORTAQ VALYUTA V AVROPA VAH İD VALYUTA S İ.pdf

1 ORTAQ VALYUTA VƏ AVROPA VAH İD VALYUTA S İSTEMİ Dr. Osman Nuri Aras onaras@yahoo.com Elçin Süleymanov elchin@qafqaz.edu.az Qafqaz Unıversıtesı ...  Down

Valyuta tənzimi haqqında - Azərbaycan Respublikasının.pdf

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ...  Down

LORO HESABLARI № Müxbir Bank Valyuta Hesab nömrəsi.pdf

LORO HESABLARI № Müxbir Bank Valyuta Hesab nömrəsi SWIFT kodu 1 Dekabank USD AZ31TURA35020010407300100840 DEKBAZ22 2 Bank of Baku USD ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • LORO HESABLARI № Müxbir Bank Valyuta Hesab nömrəsi ...

  LORO HESABLARI № Müxbir Bank Valyuta Hesab nömrəsi SWIFT kodu 1 Dekabank USD AZ31TURA35020010407300100840 DEKBAZ22 2 Bank of Baku USD

  www.turanbank.az/files/uploader/LORO%20BANKLAR-AZ.pdf
 • C manatla xarici valyuta il t - Azərbaycan ...

  tələb olunanadək müddətli tələb olunanadək müddətli demand deposits time deposits demand deposits time deposits 2007 4127.2 962.8 939.4 754.2 1470.8

  www.cbar.az/assets/2323/Cemi_depozit_bazasinin_valyutalar_uzre...
 • Kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü, min AZN ...

  30.06.2013 milli valyuta xarici valyuta cəmi 1. Neft sənayesi müəssisələri - - - 2.

  www.nikoil.az/admin/media/data/Kredit%20sektorlar%20uzre_0613az.pdf
 • Az rbaycan Banklar Assosiasiyası - aba

  1 xtisarlar v qısaltmalar ABB: Az rbaycan Beyn lxalq Bankı ABVB: açıq banklararası valyuta bazarı AMMB: Az rbaycan Mikromaliyy l dirm Bankı

  www.aba.az/publish/about_aba/toplu_2007.pdf
 • AZ RBAYCAN RESPUBL KASININ DÖVL T NEFT …

  AZ RBAYCAN RESPUBL ... "Az rbaycan Respublikası Dövl t Neft Fondunun valyuta v saitinin saxlanılması, yerl şdirilm si v idar edilm si haqqında Qaydalar" t sdiq

  www.oilfund.az/uploads/511-az.pdf
 • AZ RBAYCAN BANK LARINDA KORPORAT V 0 DAR ETM - …

  AZ RBAYCAN M 0LL 0 BANKININ BANKLARDA KORPORAT 0V 0DAR ETM STANDARTLARININ T TB 0Q 0 ... ixracata yön Yl Yn v Y ya xarici valyuta g Ytir Yn v Y

  www.ifc.org/wps/wcm/connect/0f7b83804ad2fb438fcdbfb94e6f4d75/bank...