Recommend PDFpdf search for "vertetim pune" (Page 1 of about 1,690 results)

Advertisement

3. Listë dokumentash për pension - ISSH | Instituti i.pdf

vËrtetim nga arshiva e drssh-së pËr vjetËrsi nË punË 10 vËrtetim nga agjensia pËr derdhjet si tË vetËpunËsuar nË bujqËsi 11 ...  Down

DOKUMENTAT QË DO TË PARAQITEN PËR EFEKT TË.pdf

vËrtetim nga arshiva e drssh-së pËr vjetËrsi nË punË v Ërtetim nga agjensia p r derdhjet, ...  Down

Si të paraqes ofertën për një Ndërmarrje Shoqërore.pdf

dokumentuar dhe vërtetuar të dhënat publike për vërtetim të ... Në Zyrën Kryesore të Sektorit të AKM për Privatizim në Prishtinë SË PAKU 5 DITË PUNE ...   Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • Si të paraqes ofertën për një Ndërmarrje Shoqërore ...

  dokumentuar dhe vërtetuar të dhënat publike për vërtetim të ... Në Zyrën Kryesore të Sektorit të AKM për Privatizim në Prishtinë SË PAKU 5 DITË PUNE ...

  www.kta-kosovo.org/howtobid/si-te-ofertoj.pdf
 • PAKETË INFORMUESE PËR LUKSEMBURGUN - Migrant …

  3 • një leje pune (nëse planifikoni të punoni) ose vërtetim që punëdhënësi juaj ka aplikuar për leje pune për ju; • vërtetim që pranoheni për të ...

  www.migrantservicecentres.org/userfile/Destination%20Country%20...
 • AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE

  vërtetim pune , me pagë të deklaruar, kopje e kontratës së punës, vërtetim pensioni, vërtetim shkolle. për fëmijët nën 18 vjeç: autorizim i ...

  www.ambafrance-al.org/IMG/pdf/Dokumente_qe_duhen_parqitur_VIZAT...
 • Mardhëniet dhe Kushtet e Punësimit e Shërbyesit Civil ...

  njëpasnjëshme, nga ai apo ajo kërkohet nga autoriteti i duhur që të sjell vërtetim mjekësor të ... jipet një orë më pak pune, ...

  www.see-educoop.net/education_in/pdf/handbook_municipal-05-yug-kos...
 • Application for Financial Aid, grant of Open Society ...

  Vërtetim për kompenzim mujor e lëshuar nga Ministria për Punë Sociale, nëse asnjë anëtarë i familjes nuk ... Vërtetim prej shkollës përkatëse, ...

  www.seeu.edu.mk/files/bursa/2013/HESP-AppForm-AY%202013_14.pdf
 • Formular Aplikimi për Punëdhënësin - SHKP | Shërbimi ...

  Vërtetim për shlyerjen e kontributeve për sigurimet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore, të lëshuara nga organet e sigurimeve shoqërore, për aq kohë ...

  kerkojpune.gov.al/.../2014/02/Formular-Aplikimit-per-Punedhenesin.pdf