Recommend PDFpdf search for "vertetim pune" (Page 1 of about 1,800 results)

Advertisement

Pagesa e Papunësise në mbështetje të tregut të punës.pdf

i Ministrave, i barabartë për të gjithë përfituesit, pavarësisht nga paga që është paguar në punë. ... Vërtetim nga dega e tatim-taksave, ... Read  Down

KERKESE PER SIGURIMIN SHOQEROR SUPLEMENTAR SIPAS.pdf

periudhat te tjera pune apo sigurimi sipas ligjit 7703 date 11.05.1993 ... 5 vertetim nga zyrat e tatim taksave nga komunat e bashkite (e pervitshme) ...Read  Down

PËRFITIMET QË TRAJTON INSITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE.pdf

- Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj; - Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale ... Read  Down

Advertisement
Related Search
More pdf
 • PËRFITIMET QË TRAJTON INSITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

  - Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj; - Vërtetim për periudhën e sigurimit, e lëshuar nga zyra e arkivit pranë Drejtorisë Rajonale

  www.issh.gov.al/manual/manual_per_perfitimet.pdf
 • KËRKESË PËR VIZË PËR QËNDRIM AFATSHKURTËR : KUSHTE ...

  vËrtetim pune, vËrtetim pËr regjistrimin e ndËrmarrjes ….). 4. letËr garancioni nga komuna tË cilËs i takon ftuesi dhe dËshmi pËr farefisni. 5.

  www.ambafrance-mk.org/IMG/pdf/VIZITE_FAMILJARE...
 • ISSH - Rreg-I.A.b.-2

  vËrtetim nga arshiva e drssh-së pËr vjetËrsi nË punË 10 vËrtetim nga agjensia pËr derdhjet si tË vetËpunËsuar nË bujqËsi 11

  www.issh.gov.al/formulare/liste_dokumentash_per_pension.pdf
 • Si të paraqes ofertën për një Ndërmarrje Shoqërore ...

  dokumentuar dhe vërtetuar të dhënat publike për vërtetim të ... Në Zyrën Kryesore të Sektorit të AKM për Privatizim në Prishtinë SË PAKU 5 DITË PUNE ...

  www.kta-kosovo.org/howtobid/si-te-ofertoj.pdf
 • AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE

  vërtetim pune , me pagë të deklaruar, kopje e kontratës së punës, vërtetim pensioni, vërtetim shkolle. për fëmijët nën 18 vjeç: autorizim i ...

  www.ambafrance-al.org/IMG/pdf/Dokumente_qe_duhen_parqitur_VIZAT...
 • Eligible Professional (EP) Attestation Worksheet for Stage ...

  Eligible Professional (EP) Attestation Worksheet for Stage 1 of the Medicare Electronic Health Record (EHR) Incentive Program The EP Attestation Worksheet is for EPs ...

  cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EHRIncentivePrograms/...