Recommend XLSxls search for "obrazec a" (Page 2 of about 69 results)

Advertisement

www.nbrm.mk.xls

Obrazec NBM - KIPO A.3. Pobaruvawa od ostanati nerezidenti Odgovorno lice: potpis i pe~at M.P. Od koi nad edna godina KVARTALEN IZVE[TAJ ZA POBARUVAWA I ...  Down

Obrazec - Prijava sterilizacije.xls

Šif_poklicev Šif_obcin Šifranti Obrazec bolnišnica izobrazba ponovni Spol uregentni urgentni vzroki Zajem Zakonski_stan PRIJAVA STERILIZACIJE SPLOŠNI PODATKI ...  Down

Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike.xls

REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike …

  REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O …

  www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Aktualno/...
 • www.mzz.gov.si

  Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za finančno poročanje. Dokazila se v obrazec vnese z zaporedno številko, kratkim poimenovanjem, ...

  www.mzz.gov.si/.../foto/1312/c__Obrazec_OFP_Financno_porocanje.xls
 • Notification of non Financial Counterparty to ESMA of ...

  Author: Chloé PICANDET Last modified by: Chloé PICANDET Created Date: 3/5/2013 9:26:50 AM Other titles: Template 1 - NFC exceeding 'Template 1 - NFC exceeding ...

  www.esma.europa.eu/system/files/notifications_of_exceeding_the_ct.xlsx
 • www.mf.gov.si

  inf.terminski plan obrazec 3 naziv Stanje projekta: Skrbnik: Nosilec/investitor: Uvrstitev Dogodek Datum Uporabno dovoljenje: Predaja v uporabo: Lokacijska informacija:

  www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Proračun/Načrt...
 • www.finance.gov.mk

  OBRAZEC RKB ZA UPIS NA BUXETSKITE KORISNICI VO REGISTAROT NA BUXETSKI KORISNICI 1. Edinstven mati~en broj na subjektot - EMBS : (dodelen od Centralen …

  www.finance.gov.mk/files/u12/OBRAZEC_RKB.xls
 • www.up.gov.si

  Obrazec 1 Form 1 Verzija 3, velja od 01.07.2011 dalje IMO GenDec 1. Author: Primož Bajec Last modified by: Gregor GC. Car Created Date: 6/13/2011 8:47:06 AM Company:

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • Obrazec za poročanje po uredbi HOS - ARSO - tematske ...

  Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM

  okolje.arso.gov.si/...bilanca%20uporabljenih%20topil%20-%20obrazec.xls
 • Obrazec B - JAZMP

  Prazen obrazec B Prijava cen - B KopirajPrazenObrazecB Šifra zdravila Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in pakiranje ATC Originator - Generik

  www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/obrazci/SFE/Obrazec_B2.xls
 • ODP 2013 - Agencija RS za okolje

  V obrazec NE vpisujte podatkov o količinah ostankov proizvodnje oz. ostankov surovin, ki jih vračate nazaj v proizvodni proces, saj to niso odpadki! 2) ...

  www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/...%20elektronski%20obrazec.xlsx
 • www.racunovodja.com

  OBRAZEC BS/1450 · Prenos sredstev iz banke, ki ima kritje na komitentovo banko · Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in tatvine gotovine.

  www.racunovodja.com/mdokumenti/obrazec1450_p.xls