Recommend XLSxls search for "obrazec a" (Page 2 of about 76 results)

Advertisement

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...  Down

www.nbrm.mk.xls

Obrazec NBM - KIPO A.3. Pobaruvawa od ostanati nerezidenti Odgovorno lice: potpis i pe~at M.P. Od koi nad edna godina KVARTALEN IZVE[TAJ ZA POBARUVAWA I ...  Down

Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike.xls

REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike …

  REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O …

  www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Aktualno/...
 • www.mzz.gov.si

  Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za finančno poročanje. Dokazila se v obrazec vnese z zaporedno številko, kratkim poimenovanjem, ...

  www.mzz.gov.si/.../foto/1312/c__Obrazec_OFP_Financno_porocanje.xls
 • www.mf.gov.si

  inf.terminski plan obrazec 3 naziv Stanje projekta: Skrbnik: Nosilec/investitor: Uvrstitev Dogodek Datum Uporabno dovoljenje: Predaja v uporabo: Lokacijska informacija:

  www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Proračun/Načrt...
 • Notification of non Financial Counterparty to ESMA of ...

  Author: Chloé PICANDET Last modified by: Chloé PICANDET Created Date: 3/5/2013 9:26:50 AM Other titles: Template 1 - NFC exceeding 'Template 1 - NFC exceeding ...

  www.esma.europa.eu/system/files/notifications_of_exceeding_the_ct.xlsx
 • Obrazec - Prijava sterilizacije

  Title: Obrazec - Prijava sterilizacije Author: Romana Štokelj Last modified by: VProdan Created Date: 11/8/2011 8:00:16 AM Company: IVZ RS Other titles

  img.ivz.si/janez/2211-6375.xls
 • www.up.gov.si

  Obrazec 6 Form 6 1.1. Ime ladje 1.1. Name of ship 2. Pristanišče prihoda / odhoda 2. Port of arrival / departure 3. Datum prihoda / odhoda 3. Date of arrival ...

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • www.racunovodja.com

  OBRAZEC BS/1450 · Prenos sredstev iz banke, ki ima kritje na komitentovo banko · Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in tatvine gotovine.

  www.racunovodja.com/mdokumenti/obrazec1450_p.xls
 • Obrazec za poročanje po uredbi HOS - ARSO - tematske ...

  Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM

  okolje.arso.gov.si/...bilanca%20uporabljenih%20topil%20-%20obrazec.xls
 • Obrazec B - JAZMP

  Prazen obrazec B Prijava cen - B KopirajPrazenObrazecB Šifra zdravila Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in pakiranje ATC Originator - Generik

  www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/obrazci/SFE/Obrazec_B2.xls
 • Notification from NFC to ESMA of no longer exceeding the ...

  Author: Chloé PICANDET Last modified by: Chloé PICANDET Created Date: 3/5/2013 9:26:50 AM Other titles: Template 2 - NFC no longer exc. 'Template 2 - NFC no longer ...

  www.esma.europa.eu/system/files/notifications_of_no_longer...