Recommend XLS xls search for "obrazec a" (Page 2 of about 64 results)

Advertisement

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...  Down

www.up.gov.si.xls

list3 list2 list1 un / locode ship pre-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of an eu member state obrazec o varnostnih ...  Down

www.mzz.gov.si.xls

finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • www.mzz.gov.si

  finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../4._Obrazec_st._2_Financna_konstrukcija...
 • ARRS-RI-Evidenca-opreme-2013-1 - ARRS - Javna agencija …

  Obrazec v zavihku Oprema-Equipment vsebuje enake stolpce (A do AQ) kot prejšnja obrazca k Navodilu za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, ...

  www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/gradivo/obrazci/13/inc/ARRS-RI...
 • www.up.gov.si

  Obrazec 1 Form 1 Verzija 3, velja od 01.07.2011 dalje IMO GenDec 1. Author: Primož Bajec Last modified by: Gregor GC. Car Created Date: 6/13/2011 8:47:06 AM Company:

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike …

  REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O …

  www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Aktualno/...
 • www.mzz.gov.si

  Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za ... child feeding, school feeding); determination of micro-nutrient deficiencies; provision of vitamin A ...

  www.mzz.gov.si/.../foto/1312/c__Obrazec_OFP_Financno_porocanje.xls
 • ir-rs.si - Dobrodošli! - Univerzitetni rehabilitacijski ...

  obrazec 2 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 500.00 40.00 60.00 5.00 40.00 20.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 20.00 40 ...

  www.ir-rs.si/f/.../Javna_narocila_in_razpisi/Obrazec_2_Priloga_1_4.xls
 • Obrazec št. 5: Evidenca opravljenega dela z obračunom ...

  Obrazec 5 Št. poročila (vmesno/končno): % dela zaposlenega na projektu: Obrazec št. 5 Žig: Odgovorna oseba: ime, priimek, podpis SKUPAJ URE Izračun upravičenih ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/...
 • Obrazec za poročanje po uredbi HOS - ARSO - tematske ...

  Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM

  okolje.arso.gov.si/...bilanca%20uporabljenih%20topil%20-%20obrazec.xls
 • Obracun_ OE .xls - Carinska uprava Republike Slovenije

  Obrazec - OE Januar - Marec April - Junij Julij - September Oktober - December Žig, ime, priimek in podpis odgovorne osebe 2011 Stran od Stran od Stran od 1.00

  www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/...
 • izvoznookno.si

  Sheet1 Output Sheet Input Sheet General information Name of the CEO Cell Phone Email Date of incorporation Company website HeadQuarter adress City Country

  www.izvoznookno.si/Dokumenti/Company%20presentation%20card.xls