Recommend XLSxls search for "obrazec a" (Page 2 of about 74 results)

Advertisement

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...  

www.mzz.gov.si.xls

Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za finančno poročanje. Dokazila se v obrazec vnese z zaporedno številko, kratkim poimenovanjem, ...  

www.mtsp.gov.mk.xls

Obrazec PPR PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK Centar za vrabotuvawe_____ Rabotno mesto nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp I, II, III, IV, V, VI/1, VI/2, VII ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • www.mtsp.gov.mk

  Obrazec PPR PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK Centar za vrabotuvawe_____ Rabotno mesto nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp I, II, III, IV, V, VI/1, VI/2, VII ...

  www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/02%20PPRP-nov.xls
 • Obrazec št. 5: Evidenca opravljenega dela z obračunom ...

  Obrazec 5 Št. poročila (vmesno/končno): % dela zaposlenega na projektu: Obrazec št. 5 Žig: Odgovorna oseba: ime, priimek, podpis SKUPAJ URE Izračun upravičenih ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/...
 • www.mzz.gov.si

  finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../4._Obrazec_st._2_Financna_konstrukcija...
 • Obrazec za poročanje po uredbi HOS

  Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM

  okolje.arso.gov.si/...bilanca%20uporabljenih%20topil%20-%20obrazec.xls
 • www.izvoznookno.si

  Sheet1 Output Sheet Input Sheet General information Name of the CEO Cell Phone Email Date of incorporation Company website HeadQuarter adress City Country

  www.izvoznookno.si/Dokumenti/Company%20presentation%20card.xls
 • www.mnz.gov.si

  obrazec dovoljenja za zaäťasno bivanje policing – an international journal of police strategies and management razpis, mnz regulation on the rights and ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/slike/2010/E...
 • www.finance.gov.mk

  OBRAZEC RKB ZA UPIS NA BUXETSKITE KORISNICI VO REGISTAROT NA BUXETSKI KORISNICI 1. Edinstven mati~en broj na subjektot - EMBS : (dodelen od Centralen …

  www.finance.gov.mk/files/u12/OBRAZEC_RKB.xls
 • ARRS-RI-Evidenca-opreme-2013-1

  Doba amortiziranja Pojasnila k obrazcu Splošno SICRIS Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na SICRIS ... Obrazec v zavihku Oprema-Equipment vsebuje enake ...

  www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/gradivo/obrazci/13/inc/ARRS-RI...
 • www.arhiv.mvzt.gov.si

  Obrazec Delovno mesto Habilitacijski naziv Habilitacijsko področje izvolitve Znanstvenoraziskovalno oz. umetniško delo Opomba ure zavod organizacija

  www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/...
 • www.mf.gov.si

  inf.terminski plan obrazec 3 naziv Stanje projekta: Skrbnik: Nosilec/investitor: Uvrstitev Dogodek Datum Uporabno dovoljenje: Predaja v uporabo: Lokacijska informacija:

  www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Proračun/Načrt...