Recommend XLS xls search for "obrazec a" (Page 2 of about 4,750 results)

Advertisement

avrm.gov.mk.xls

Obrazec PPR PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK Centar za vrabotuvawe_____ Rabotno mesto nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp Vid na zavr{eno obrazovanie Profil ...  Down

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...  Down

www.mzz.gov.si.xls

finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • www.mzz.gov.si

  finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../4._Obrazec_st._2_Financna_konstrukcija...
 • www.up.gov.si

  Obrazec 5 Form 5 9. Državljanstvo 9. Nationality 10. Datum in kraj rojstva 10. Date and place of birth 11. Vrsta in številka osebnega dokumenta (pomorska knjižica)

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • Priloga 4 - obrazec REK-2 - Davčna uprava Republike …

  REK-2 ostalo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU PODATKI O POOBLAŠČENCU PODATKI O …

  www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Aktualno/...
 • www.mzz.gov.si

  Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za ... child feeding, school feeding); determination of micro-nutrient deficiencies; provision of vitamin A ...

  www.mzz.gov.si/.../foto/1312/c__Obrazec_OFP_Financno_porocanje.xls
 • Obrazec št. 5: Evidenca opravljenega dela z obračunom ...

  Obrazec 5 Št. poročila (vmesno/končno): % dela zaposlenega na projektu: Obrazec št. 5 Žig: Odgovorna oseba: ime, priimek, podpis SKUPAJ URE Izračun upravičenih ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/...
 • www.finance.gov.mk

  OBRAZEC RKB ZA UPIS NA BUXETSKITE KORISNICI VO REGISTAROT NA BUXETSKI KORISNICI 1. Edinstven mati~en broj na subjektot - EMBS : (dodelen od Centralen …

  www.finance.gov.mk/files/u12/OBRAZEC_RKB.xls
 • izvoznookno.si

  Sheet1 Output Sheet Input Sheet General information Name of the CEO Cell Phone Email Date of incorporation Company website HeadQuarter adress City Country

  www.izvoznookno.si/Dokumenti/Company%20presentation%20card.xls
 • Obrazec za poročanje po uredbi HOS - ARSO - tematske ...

  Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM

  okolje.arso.gov.si/...bilanca%20uporabljenih%20topil%20-%20obrazec.xls
 • www.mf.gov.si

  inf.terminski plan obrazec 3 naziv Stanje projekta: Skrbnik: Nosilec/investitor: Uvrstitev Dogodek Datum Uporabno dovoljenje: Predaja v uporabo: Lokacijska informacija:

  www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Proračun/Načrt...
 • TRO-K_internet.xls - Carinska uprava Republike Slovenije

  Navodilo za izp. obrazca Obrazec TRO-K Davčna številka: Kraj in datum: URADNI ZAZNAMEK Št. transakcijskega računa: Banka ali hranilnica in poslovna enota

  www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/...