Recommend XLSxls search for "obrazec a" (Page 2 of about 72 results)

Advertisement

www.mzz.gov.si.xls

Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za finančno poročanje. Dokazila se v obrazec vnese z zaporedno številko, kratkim poimenovanjem, ...  

Obrazec za poročanje po uredbi HOS.xls

Title: Obrazec za poročanje po uredbi HOS Subject: Obrazec za dve napravi Author: ARSO Last modified by: Uporabnik Created Date: 8/26/2002 11:33:40 AM ...  

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • www.finance.gov.mk

  OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem

  www.finance.gov.mk/files/u12/OBRAZEC_PO1.xls
 • www.mzz.gov.si

  Sheet1 Data Finančna konstrukcija projekta Bi_channels Count Countries Donator Kategorija_izdatka Nosilec_projekta Purp Purpose Stevilka_pogodbe Type_aid

  www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Javna...
 • www.mtsp.gov.mk

  Obrazec PPR PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK Centar za vrabotuvawe_____ Rabotno mesto nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp I, II, III, IV, V, VI/1, VI/2, VII ...

  www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/02%20PPRP-nov.xls
 • Obrazec B - Ministrstvo za zdravje | Vlada Republike Slovenije

  Prazen obrazec B Prijava cen - B KopirajPrazenObrazecB Šifra zdravila Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in pakiranje ATC Originator - Generik

  www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zak...
 • www.up.gov.si

  Obrazec 6 Form 6 1.1. Ime ladje 1.1. Name of ship 2. Pristanišče prihoda / odhoda 2. Port of arrival / departure 3. Datum prihoda / odhoda 3. Date of arrival ...

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • www.mnz.gov.si

  obrazec dovoljenja za zaäťasno bivanje policing – an international journal of police strategies and management razpis, mnz regulation on the rights and ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/slike/2010/E...
 • Obrazec B - JAZMP

  Prazen obrazec B Prijava cen - B KopirajPrazenObrazecB Šifra zdravila Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in pakiranje ATC Originator - Generik

  www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/obrazci/SFE/Obrazec_B1.xls
 • ARRS-RI-Evidenca-opreme-2013-1

  Doba amortiziranja Pojasnila k obrazcu Splošno SICRIS Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na SICRIS ... Obrazec v zavihku Oprema-Equipment vsebuje enake ...

  www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/gradivo/obrazci/13/inc/ARRS-RI...
 • Obrazec št. 5: Evidenca opravljenega dela z obračunom ...

  Obrazec 5 Št. poročila (vmesno/končno): % dela zaposlenega na projektu: Obrazec št. 5 Žig: Odgovorna oseba: ime, priimek, podpis SKUPAJ URE Izračun upravičenih ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/...
 • www.finance.gov.mk

  OBRAZEC RKB ZA UPIS NA BUXETSKITE KORISNICI VO REGISTAROT NA BUXETSKI KORISNICI 1. Edinstven mati~en broj na subjektot - EMBS : (dodelen od Centralen …

  www.finance.gov.mk/files/u12/OBRAZEC_RKB.xls