Recommend XLSxls search for "obrazec a" (Page 2 of about 63 results)

Advertisement

www.finance.gov.mk.xls

OBRAZEC PO1 razdel rkb potstavka programa vid na dokument Trezorska kancelarija datum i mesto na podnesuvawe potpis mesto za potvrda na priem datum na priem ...  Down

www.mzz.gov.si.xls

finanČna konstrukcija projekta obrazec št. 2 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ...  Down

Priloga 2 - obrazec REK-1a - Davčna uprava Republike.xls

REK-1a obvezno prakt.delo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU 003 Davčna številka: PODATKI O ...   Down

Advertisement
Related Search
More xls
 • Priloga 2 - obrazec REK-1a - Davčna uprava Republike ...

  REK-1a obvezno prakt.delo Znesek davčne uprave Žig in podpis odgovorne osebe šifra uslužbenca PODATKI O IZPLAČEVALCU 003 Davčna številka: PODATKI O …

  www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Aktualno/...
 • www.up.gov.si

  list3 list2 list1 un / locode ship pre-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of an eu member state obrazec o varnostnih ...

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • www.up.gov.si

  Obrazec 1 Form 1 Verzija 3, velja od 01.07.2011 dalje IMO GenDec 1. Author: Primož Bajec Last modified by: Gregor GC. Car Created Date: 6/13/2011 8:47:06 AM Company:

  www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Obrazci_za_agente/...
 • izvoznookno.si - Izvozno okno - brezplačne informacije o ...

  Cell Phone Email Date of incorporation Company website HeadQuarter adress City Country Sales Level Profit after tax (loss) Business When did the closing take place?

  www.izvoznookno.si/Dokumenti/Company%20presentation%20card.xls
 • www.mzz.gov.si

  Vsa dokazila se ustrezno oštevilči in vnese v obrazec za ... child feeding, school feeding); determination of micro-nutrient deficiencies; provision of vitamin A ...

  www.mzz.gov.si/.../foto/1312/c__Obrazec_OFP_Financno_porocanje.xls
 • www.mf.gov.si

  inf.terminski plan obrazec 3 naziv Stanje projekta: Skrbnik: Nosilec/investitor: Uvrstitev Dogodek Datum Uporabno dovoljenje: Predaja v uporabo: Lokacijska informacija:

  www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Proračun/Načrt...
 • Obracun_ OE .xls - Carinska uprava Republike Slovenije

  Obrazec - OE Januar - Marec April - Junij Julij - September Oktober - December Žig, ime, priimek in podpis odgovorne osebe 2011 Stran od Stran od Stran od 1.00

  www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/...
 • TRO-K_internet.xls - Carinska uprava Republike Slovenije

  Navodilo za izp. obrazca Obrazec TRO-K Davčna številka: Kraj in datum: URADNI ZAZNAMEK Št. transakcijskega računa: Banka ali hranilnica in poslovna enota

  www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/...
 • Obrazec - Prijava sterilizacije

  Title: Obrazec - Prijava sterilizacije Author: Romana Štokelj Last modified by: VProdan Created Date: 11/8/2011 8:00:16 AM Company: IVZ RS Other titles

  img.ivz.si/janez/2211-6375.xls
 • Obrazec št. 5: Evidenca opravljenega dela z obračunom ...

  Obrazec 5 Št. poročila (vmesno/končno): % dela zaposlenega na projektu: Obrazec št. 5 Žig: Odgovorna oseba: ime, priimek, podpis SKUPAJ URE Izračun upravičenih ...

  www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/...